Klassisk Satyananda Yoga515366 248081 14 1

Vår yoga bygger på en tradition av Swami Satyananda som hade Swami Sivananda som lärare. Den innehåller helheten i yogan och benäms ofta som Klassisk Yoga.

Genom att utöva Satyanandayoga får man möjlighet att gå på djupet i sig själv. Man spänner av och bygger styrka båda fysiskt och psykiskt, och ett djupgående praktiserande kommer att beröra alla delar av ens liv.

Satyanandayogan är en lugn form av klassisk yoga som bygger på en rik tradition där vila mellan ställningarna, närvaro och andning är viktiga element. Ett vanligt Satyanandayogapass är 1,5-2 timmar långt och innefattar asanas, pranayamas och avslutas med djupavspänningen Yoga Nidra och meditation. Traditionen bygger på Hata Yoga mm i grunden.

Den som utvecklar sitt praktiserande möter även meditationsformerna tratak, ajapa jap och inre stillhet, liksom djupgående retreats som prana vidya och kriya yoga.

Vill du läsa mer om Satyananda Yoga rekomenderar vi  Ananda Mandalas hemsida där man kan läsa om de ingående teknikerna i denna klassiska yoga.


Klassisk Sivananda YogaSivananda

Sivananda Yoga är som Satyananda Yoga en yogaform som utvecklats av Swami Sivananda. De har mycket likheter med varandra då det var den som Satyanada lärde sig först. Denna yogan innehåller inte Yoga Nidra som är en djupavslappning  och inte de meditationerna som ingår i Satyananda Yoga. Vi har en klass i veckan som är Sivananda Yoga och som är 1.5 timmar lång.

Vill du veta mer om Klassisk Sivanada Yoga så rekommenderar vi att läsa mer på Sivananda yogas hemsida .


 

Båda yogatraditionerna är klassiska och har sina rötter i Hata Yoga

Välkommen till oss och prova vår yoga !