Kurs: Barnyoga – avslappning

Lärare Gunnar i samarbete med Medborgarskolan medborgarskolan2

För barnen en lugn lekande klassisk yoga och för barn en anpassad avslappning. De olika yogarörelserna tar till vara på vår inneboende rörelseglädje och kreativitet! Yogaövningarna leder till ökat kroppsmedvetande, förbättrar koordination, stärker koncentrationsförmågan och balans.

Genom avslappningen lär sig barnen teknik för vila och vara mer här och nu.Barnyoga2

Vem kan deltaga: Barn 7-10 år
Dagar: Kursen är på måndagar kl. 16.30
Kurslängd: 8 gånger och varje gång 45 minuter
Kostnad: 790 kr
Utrustning: Yogamattor och filtar finns, du behöver bara lätt sittande kläder

Skicka ett mail till gunnar@esping.com och anmäl ditt intresse så startar vi en grupp när vi är 8 deltagare.