• En satyanandayogalärarutbildning är en personlig utveckling som börjar med ett 10-14 dagars yoga- och meditationretreat på antingen Ananda Mandala, Bollnäs eller Håå Kursgårdar. 
  •  Yogalärarutbildningen på Ananda Mandala varar vanligtvis 3-4 år och består av fem delkurser i form av tiodagarsretreats samt de längre djupgående retreaterna prana vidya (14 dagar) och kriya yoga (30 mdagar). Sedan tillkommer ännu ett retreat, nu som assistent. 
  • Egen undervisning börjar 2:a året i utbildningsförloppet. En grundläggande aspekt i utbildningen är den egenupplevda och personliga erfarenheten av satyanandayogan, som växer under utbildningens gång och som ger en stabil grund att stå på i den egna ­undervisningen. 
  • Ananda Mandalas yogalärarutbildning innehåller förutom själva yogan och meditation ämnen som anatomi, fysiologi, pedagogik, yogaterapi, psykologi, yogafilosofi, grundläggande sanskritterminologi samt yogans historia och olika grenar. 
  • Utbildningen är fördelad över minst 111 dagar med 906 timmar på Ananda Mandala Kursgård. 
  • • Lärarna vid Ananda Mandala certifieras efter avslutad utbildning. Utbildningen följer de riktlinjer som gäller inom Bihar Yoga Bharati i Indien och Satyananda Yoga Academy i Europa. 
  • Ananda Mandalas yogalärarutbildning registreras även hos Yoga Alliance i klassen 500 timmarsutbildning.

Här kommer du till Ananda Mandalas beskrivning av kursen och där man kan läsa mer