Om vår yoga

Klassisk Satyananda Yoga – Meditation

Vår yoga bygger på en tradition av Swami Satyananda som hade Swami Sivananda som lärare. Den innehåller helheten i yogan och benäms ofta som Klassisk Yoga.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk yoga. Den undervisning som vi ger följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

Genom att utöva Satyanandayoga får man möjlighet att gå på djupet i sig själv. Man spänner av och bygger styrka båda fysiskt och psykiskt, och ett djupgående praktiserande kommer att beröra alla delar av ens liv.

Satyanandayogan är en lugn form av klassisk yoga som bygger på en rik tradition där vila mellan ställningarna, närvaro och andning är viktiga element. Ett vanligt Satyanandayogapass är 1,5-2 timmar långt och innefattar asanas, pranayamas och avslutas med djupavspänningen Yoga Nidra och meditation.

Vill du läsa mer om Satyananda Yoga rekomenderar vi Bihar yoga’s hemsida där man kan läsa om de ingående teknikerna i denna klassiska yoga.