Skip to content

Yogalärarutbildning

Vi har uppehåll i vår 1-åriga utbildning

Vi rekomenderar Satyananda Yoga Sveriges utbildning på 2-3 år
Yogalärarutbildning

Vi är med i föreningen Satyananda Yoga Sverige

På föreningens hemsida hittar du all information om en mycket djupgående yogalärarutbildning i Satyananda Yoga