Skip to content

Om vår yoga

Om vår yoga

5 skäl att utöva Satyanandayoga

  • Det är ett bra upplägg, att gå från det grova till det allt mer förfinade.

  • Det är en lång utbildning för att bli certifierad yogalärare och eleverna kan verkligen känna sig trygga med att läraren vet vad den håller på med.

  • Vi har ett levande center, ett ashram, i Indien dit lärare och elever kan åka för att få fördjupad förståelse och insikt.

  • Det är samma upplägg världen över. Var du än är, så vet du vad du får när du går på en satyananda-yogaklass.

  • Integrerar delar ur hatha-, raja-, jnana-, bhakti-, och kundaliniyoga i vår undervisning, vilket gör Satyanandayoga till en väldigt holistisk yoga.

Passar för

Alla. Det är helt ointressant hur vig du är i kroppen, här är det mer inriktning på att uppnå inre stillhet.

Klassisk Satyananda Yoga – Meditation

Hos oss kommer du i kontakt med Klassisk Yoga & Meditation som har behållit  sitt ursprung och opåverkad av nya trender.

De lärare du möter har lång yogalärarutbildning på ashram/retreats upp till 1 000 timmar, är internationellt certifierade och har flerårig erfarenhet av eget utövande och som lärare.

Klassisk yoga och tantriska meditationer hör till de mest harmoniska och djupgående redskap som man i dag kan använda sig av för att leva ett helt och medvetet liv. De kan användas till att uppnå inre balans och därmed bli herre över sitt eget liv. Det är ändå inte tal om mirakelmetoder, även om vissa ibland kanske upplever det så.

Alla våra yoga – meditationspass är stressreducerande.

Yogan är fysisk meditativ, innehåller andningsteknik, avslappning och meditation för att vi ska minska stressen och slappnar av i kropp och sinne.

Du får en genomgång av hela kroppen där muskler byggs upp och sträcks, till det kommer du lära dig att förändra din andning och meditativa tillstånd. Det är inte bara är ett fysiskt träningspass utan innehåller mycket mer som ökar vårt välbefinnande.

Vi vill poängtera att man utgår från sig själv, man behöver inte vara vig eller på annat sätt var atletisk utan alla kan utöva Klassisk Yoga utan prestationskrav.

Vår yoga bygger på en tradition av Swami Satyananda som hade Swami Sivananda som lärare. Den innehåller helheten i yogan och benämns ofta som Klassisk Yoga.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk yoga. Den undervisning som vi ger följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

Genom att utöva Satyanandayoga får man möjlighet att gå på djupet i sig själv. Man spänner av och bygger styrka båda fysiskt och psykiskt, och ett djupgående praktiserande kommer att beröra alla delar av ens liv.

Satyanandayogan är en lugn form av klassisk yoga som bygger på en rik tradition där vila mellan ställningarna, närvaro och andning är viktiga element. Ett vanligt Satyanandayogapass är 1,5-2 timmar långt och innefattar asanas, pranayamas och avslutas med djupavspänningen Yoga Nidra och meditation.

Vill du läsa mer om Satyananda Yoga rekomenderar vi Bihar yoga\’s hemsida där man kan läsa om de ingående teknikerna i denna klassiska yoga.