Skip to content

Yogalärarutbildning

UNIK FÖRDJUPNINGSKURS – YOGALÄRARUTBILDNING – 1 ÅR

Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning

START NÄSTA UTBILDNING 28 AUGUSTI 2020

Det är en fördjupningskurs för dig som vill gå vidare med din yoga eller en yogalärarutbildning för dig som vill hålla yogakurser – yogapass enligt klassisk yoga. Du kan efter utbildningen på ett stabilt sätt hålla yogapass enligt klassisk tradition som både innehåller de fysiska delarna antingen med ett flöde eller mer som yin-yoga där vi stannar i positionerna, samt givetvis innehållande andningsövningar (pranyama) och meditation (Yoga Nidra mfl.)

Detta är en personlig utveckling och du kommer förbättra din livskvalité genom att utvecklas enligt gamla metoder för att hitta det som finns inom dig, och från den processen få kraft och energi i din dagliga gärning. Resan är inte enkel utan kan bitvis vara tuff, men du kommer aldrig ångra att du gjorde det för resultat är fantastiskt. Resan och utbildningen tar 1 år och startar i september 2019. Utbildningen är i Jönköping som enkelt nås från Borås, Linköping, Norrköping och  andra delar av Sverige.

Vi vill verkligen att yogan landar i dig så du kan hålla kvalificerade yoga-meditationspass av olika karaktär där det holistiska förhållningssättet med kropp, andning, sinne och medvetenhet är ledstjärnan, samt med hjärta och kärlek.

Efter genomförd kurs där du deltagit på alla träffar och genomfört ditt arbete på hemmaplan blir du diplomerad/certifierad Nivå 1, klassisk yoga-meditation.

Äkta 200-timmars utbildning

Utbildningen är en äkta 200 timmars utbildning, vilket innebär att det är 200 timmar lärarledd undervisning vilket vi anser är ett minimum för en lärarutbildning. Därutöver tillkommer din egna praktik hemma, egen yoga, undervisa på hemmaplan och teori. På ditt diplom/certifikat kommer det stå 200 timmar lärarledd och de timmar du gjort hemma. 

 

Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning

KLASSISK SATYANANDA YOGA – URSPRUNGLIGA TEKNIKER FÖR DAGENS MÄNNISKA

Satyananda yoga är en mycket djupgående yogatradition som har en holistisk syn på människan som en helhet. Den inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk yoga. Den undervisning som ges av Jönköping Yoga Aacademy  följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.
 
Detta var den första yogan i Sverige som startades av Skandinaviska Yoga och Meditationsskolan där man blir yogalärare genom att bo där i 4 år. Detta har gjort att traditionen inte blivit så spridd, vilket vi tycker är synd så därför startar vi en kortare utbildning så du kommer igång, men sedan har möjlighet att fördjupa dig. Du kan läsa mer om Satyananda yoga traditionen och Bihar Yoga School i Indien här
 

FÖRKUNSKAPER

Vi tror att du har utfört yoga en tid, kanske är det Klassisk yoga, Poweryoga, Ashtanga yoga, Kundalini yoga, Yin yoga, Mindfulness yoga eller annan sort. Vi kommer genomföra ett personligt samtal med dig på telefon innan du blir antagen, allt för att det ska bli bra för dig.

Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning

BESKRIVNING

 • Utbildning är Nivå 1 i klassisk Yoga-meditation Satyananda traditionen.
 • Vi följer traditionen och kunskapen från Bihar School of Yoga i Indien och från Ananda Mandala.
 • Nivå 1 är 200 timmar lärarled undervisning och egen praktik hemma, samt egna undervisningstimmar. Totalt är det mer än 200 timmar så att du verkligen får en personlig utveckling och att yogan verkligen landar i dig.
 • Vi kommer träffas 5 långhelger i vår lokal/shala i vackra Jönköping
 • Du kommer deltaga på 1 veckas retreat på kursgården Ananda Mandala i vacker natur en bit från Åsead.  (läs mer här)
 • Mellan tillfällena kommer du ha hemuppgifter som innebär att du kommer göra yoga och meditera så du lär dig det vi går igenom. Det blir din Sadhana (gammal andlig disciplin, där du genom yoga och meditation får träda in i ditt inre rum och möta det som finns därinne). Din praktik kommer du registerera på vår hemsida där du loggar in.
 • Vi kommer ha ett online video-möte där vi samtalar och delar erfarenhet av vår egen praktik där du kan fråga om något som du upplever otydligt.
 • Fokus ligger på att du verkligen lär dig yogan och känner att den landar i dig, samt att du blir trygg i din roll som lärare och behärskar att ge tydliga instruktioner.

INNEHÅLL

 • Asanas (Klassisk fysisk yoga)
 • Pranayama (Andningsövningar)
 • Yoga Nidra (Djupavslappning/meditation)
 • Meditationerna (Energins källa och Inre stillhet)
 • Hatha Yoga Kriyas (nässköljning) (på retreatet ingår även tarmsköljning)
 • Yoga filosofi, historia och olika yogaformer
 • Yogisk Anatomi
 • Pratyahara & Mindfulness
 • Skapa pass enligt traditionen innehållande helheten med asana, pranayama och meditation.
Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning

I KURSEN INGÅR EN FACEBOOK-GRUPP

 • Inspelade video-filmer med yogapass och instruktioner
 • Passen dokumenterade i dokument
 • Ljudfil med Yoga Nidra
 • En funktion där du kan ställa frågor och funderingar, få svar och kommunicera med andra deltagare

FÖLJANDE LITTERATUR ANVÄNDS I KURSEN

Vi använder litteratur skriven direkt från källan i Indien, Bihar School of Yoga och från Skandinaviska Yoga och meditationsskolan. Författarna är yogagurus / Swami och har mycket djup kunskap. Viss del är på engelska och viss del på svenska.

 • Asana Pranayama Mudra Bandha av Swami Satyananda (läs mer här)
 • Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Jakananda  (läs mer här)
 • Plus en del enklare häften
 • Inspelning av Yoga Nidra och program

SPECIELLT MED YOGA ACADEMYS UTBILDNING

 • Lärarna själva har en flerårig utbildning mer än 1000 timmar registrerade boende på ashram/kursgård och upp till 20 års erfarenhet
 • Lärare som är utbildad specialpedagog och lång erfarenhet så utbildningen är pedagogisk
 • Traditionen och utbildningen följer riktlinjer och använder litteratur från Bihar Yoga school of yoga i Indien.
 • Vi gör mycket yoga och meditation så du blir stabil och kommer djupt in i det.
 • All undervisning som är 200 timmar är lärarledd med 2 lärare
 • Det ingår ett djupgående retreat där du får utöva djupgående yogatekniker/meditation som inte går lära ut under en helg.
 • Huvudsyftet är en resa i personlig utveckling, yogalärare blir du på köpet
 • I utbildningen ingår att du lär dig Yoga Nidra i dess originalform som den är från Bihar Yoga school i Indien
 • Efter utbildningen finns stora möjligheter till fördjupning i klassisk yoga/meditation på alla Satyananda Yoga ashrams/kursgårdar världen över
 • Du kommer få möjlighet att efter utbildningen komma på återträffar för yogalärare
 • Du kommer träffa likasinnade och härliga människor samt ha kul under tiden

VARFÖR GÅ VÅR YOGALÄRARUTBILDNING

 • Du lär dig leda andra men också dig själv vilket utvecklar dig som person
 • Du kommer lära dig en djupgående yogatradition
 • Satyananda plockade fram den klassiska Yoga Nidra från den Tantriska traditionen och givetvis lär du dig den och dess principer
 • Yoga lär man sig genom att utöva och det är det vi har fokus på
 • För att bli en bra yogalärare så ska man kunna ge tydliga instruktioner, det har vi fokus på
 • Du lär dig yogapass som innehåller det som behövs för att elever ska kunna stilla sitt sinne innehållande asanas, pranayama och meditation/Yoga Nidra
 • Vi följer Bihar School of Yoga i Indien ett yogauniversitet som forskar på yoga, sprider klassisk yoga och har skrivit mer än 100 böcker.  
 • Du är säker på att dina lärare har lång erfarenhet och långa egna yogalärarutbildningar i klassisk Yoga/meditation från Satyananda traditionen, upptill 1000 timmars certifiering
 •  
Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning

TIDER

Varje helg startar på fredag morgon kl. 08.00 och du avsätter hela dagarna fram till kl. 17.00 med raster för fika, lunch mm.

Exempel på en dags schema (dagarna kommer behandla olika ämnen, men även mycket repetition)

08.00 Yogapass
09.30 Fika och samtal
10.00 Genomgång av yogapasset med de ingående asanas
11.00 Djupavslappningen/meditationen Yoga Nidra
11.30 Meditationen Energins källa med psykiska andetaget (Ujjayi)
12.00 Lunch och promenad
13.30 Föreläsning om Hatha Yoga Kriyas (nässköljning), praktiskt hur det går till och är bra för
13.50 Vi gör Nässköljning och de asana som är lämpliga efter
14.30 Fika och samtal
15.00 Yogapass med pranayama
16.30 Reflektion över dagen
17.00 Slut

DATUM FÖR YOGALÄRARHELGERNA OCH RETREAT

Alla helger är fredag – söndag, 3 hela dagar och retreatet är fredag-fredag, 7 dagar

Lärarträff 1: 28/8 – 2020 
Retreat: 23/10 – 30/10 – 2020 
Lärarträff 2: 4/12 – 6/12 – 2020 
Lärarträff 3: 22/1 – 24/1 – 2021
Lärarträff 4: 19/3 – 21/3 – 2021 
Lärarträff 5: 17/5 – 16/5 – 2021 

KURSAVGIFT: 24 500 KR (EXKL. RETREATET)

Följande betalningsalternativ finns

 • Du betalar hela summan direkt, det ger 1 500 kr i rabatt och kostnad blir 24 500 kr
 • Du betalar 2 163 kr/månad med autogiro och den kostanden blir då 26 000 kr
 • Anmälningsavgiften är 4 000 kr och det är när den är betald som du har din plats.

Till detta kommer avgiften & kostnaden för retreatet vilket du kan läsa om här

Du som går fördjupningskursen/lärarutbildningen får gå 1 yogapass i veckan hos utan extra kostnad.

PROVA PÅ !

Vill du så kan du  komma och hälsa på oss i vår yogalokal i Jönköping och vara med på ett yogapass.

Välkommen !

Välkommen !

Lärarna

Lärarna har lång utbildning och lång egen erfarenhet av klassisk yoga – meditation. 

Du kan läsa mer om dem här …

Vill du veta mer så kontakta oss på 072-7202633 eller skicka ett mail till gunnar@esping.com

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN !