Skip to content

HELGWORKSHOP MED SWAMI MAITREYI – Läs mer

Hridayakash Dharana
Hridayakash Dharana är en vedisk meditations teknik där vi går in i hjärtats rum och där ljus upplevs i hjärtat. Syftet med tekniken är att gå djupare in i sinnet för att komma i kontakt med de djupt liggande undermedvetna känslorna som vi inte är medvetna om dagligen men som påverkar våra medvetna känslor, tankar och beteende. Genom att släppa ut och bli medveten om dessa känslor kan vi frigöra oss från negativa känslor och tankemönster och istället uppleva de positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna. I Hridayakash Dharana blir vi medvetna om intensiteten i känslorna, skapandet av känslor, känslornas färger, förändringen av en känsla och även dimensionen bortom känslorna. Den psykoterapeutiska aspekten av meditation har sina rötter i hridayakasha dharana.

Mantra, yantra och havan
Mantra yoga är den av de allra äldsta yogagrenarna och finns nämnd som den första aspekten av yoga i Pashupatyoga, vilken är den mest ursprungliga yoga vi känner till idag. Mantra yoga är också en av de fem yoga grenarna som beskrivs i Yoga Upanishads och är en av de viktigaste aspekterna i tantra.

Betydelsen av ordet mantra är ”den kraft som befriar sinnet från dess mentala, emotionella och psykiska bindningar”. Mantra översätts generellt som ljudvibrationer. Det är gren av yoga tillsammans med nada yoga där ljudvibrationen används som ett instrument eller meditationsprocessen för att uppnå en inre transformation.

Varje rörelse ger upphov till vibration, vilket i sin tur skapar ett subtilt ljud. Atomerna i vår kropp är i ständig rörelse och skapar en uppsättning vibrationer. Hur kan vi bli medvetna om dessa subtila inre vibrationer och hur kan vi ställa in våra inre subtila ljud. Genom en meditationsprocess där vi fördjupar och ökar vår medvetenhet och går djupt in i vårt psyke där mantra används som instrument.

Varje mantra i sin tur ger upphov till en geometrisk figur, yantra. Ordet yantra betyder den form eller instrument som leder medvetandet till allt djupare dimensioner.

Havan är en ritual där mantra och yantra används tillsammans med elden som element för att öppna sinnet till högra dimensioner. Den har en enormt positiv påverkan inte bara på utövaren men också på omgivningen och andra människor runt omkring oss, vilket är en viktig aspekt av yoga, dess positiva effekt på omgivningen.

Föredrag: Yogans historia
När jag började med yoga i mitten av 80-talet visste väldigt få i Sverige vad yoga var och jag fick ofta frågan, vad är yoga? Idag den fråga jag får är, vilken yoga? Det är inte lätt idag att hålla isär de olika yoga traditionerna och få klarhet i var de har sitt ursprung i och det är lätt att blanda ihop de olika begreppen.

Det här föredraget, föredragen syftar att skapa lite klarhet i vad är yoga, vad är yogans ursprung och hur har yogatraditionen utvecklats genom årtusendena till den form eller former vi kan se idag.

Föredrag: Att leva i ett ashram och sannyas
1992 efter att ha praktiserat och undervisat yoga på Satyananda Yoga i Uppsala, Stockholm och Gässlingsbo reste jag till Bihar School of Yoga i Munger, Indien för att delta i en 6-månaders sannyaskurs med Swami Niranjanananda. Jag hade då ingen aning om vad sannyas innebar eller vad Guru var och jag trodde också att jag skulle komma tillbaka till Sverige efter kursen.

Under kursens gång insåg jag att min liv att hade tagit en annan vändning och att syftet med mitt liv var att bli kvar i ashramet och dedikera mitt liv till min Guru och ingå i sannyas orden. Både Guru-lärjunge och sannyas traditionen är en tradition som har funnits inte bara i Indien utan det är en universeell och tidlös tradition som har försvunnit över stora delar av världen idag men bevarats i Indien.

Det här är mina upplevelser av denna tradition och av att leva i ett ashram. Vad är sannyas och vad är ashram?