Skip to content

Regler & villkor

Regler & villkor

Här hittar du regler för anmälan och avbokning samt övriga villkor för deltagande i våra kurser och utbildningar. Gäller för både privatpersoner och företag.


Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Yoga Academy kommer att behandlas i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra våra åtaganden och för att underlätta kommunikation med dig. Du som anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller fyller i en intresseanmälan till någon av våra kurser eller utbildningar samtycker i och med detta till att Yoga Academy får kommunicera med dig (skicka information, meddelanden, nyheter, reklam m.m.) genom e-post, sms, telefon, brev eller på annat, för ändamålet lämpligt sätt.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och den kommande General Data Protection Regulation (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018. Personuppgifterna behandlas även inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vill du veta mer om hur vi använder dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.


Privatpersoner

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden räknas från det datum du bokar din plats på en kurs, pass eller coaching.

Om anmälan sker mindre än 6 veckor före kursstart återbetalas ej den del av anmälningsavgiften som utgör kost och logi, även om ångerrätten gäller.

Om du anmäler dig via webben utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande med bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet.

Du nyttjar din ångerrätt genom att meddela oss per e-post. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Återbetalning ska ske inom 30 dagar.

Om kursen har startat har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Anmälan

Du bokar din plats genom att fylla i vårt anmälningsformulär på vår hemsida www.yogaacademy.se och får då ett bekräftelsemail från oss, då startar rätten till 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Du säkrar din plats genom att betala in avgiften, innan dess finns ingen säkerhet att du kommer med. Avgift ska vara betald senast 4 veckor före kursstart. Om det är mindre än 4 veckor till kursstart skall betalning vara tillhanda efter överenskommelse, och alltid innan kursen startar. Kursavgiften är ej återbetalningsbar.

Avbokning

Efter att ångerrätten har gått ut är anmälningsavgiften ej återbetalningsbar. Om kursen avbokas senare än 4 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Om du hittar en ersättare som uppfyller kraven för kursen, kan den personen ta din plats i stället.

Sjukdom

Vid akut sjukdom som hindrar deltagande i kursen, och uppvisande av läkarintyg, ges möjlighet att delta vid annat kurstillfälle inom 12 månader. Eventuella extra kostnader, t.ex. kostnader för kost och logi för utebliven deltagare, som uppstår på grund av att kurstillfället flyttas, faktureras deltagaren.

Inställd kurs

Yoga Academy förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter utan avdrag. Besked om detta ges senast 1 veckor före kursstart. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa eller extra övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Yoga Academys ansvar och ersätts


Företag

Anmälan

Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras vid anmälan om inget annat avtalats. Fakturan ska vara betald inom 14 dagar. När fakturan är betald är din plats garanterad.

Avbokning

Om kursen avbokas återfås ej kursavgiften. Om du hittar en ersättare som uppfyller kraven för kursen, kan den personen ta din plats i stället.

Inställd kurs

Yoga Academy förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter utan avdrag. Besked om detta ges senast 1 veckor före kursstart. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa eller extra övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Yoga Academy och ersätts ej.


Coaching av individer & par

Anmälan

Hela avgiften betalas före första coachingtillfället.

Ombokning

Ändring av tidpunkt för coachsamtal ska anmälas senast 24 timmar i förväg. Om så ej sker från klientens sida anses samtalstiden förbrukad. Om coachen inte anmäler ändring i tid, ska klienten kompenseras genom att coachen erbjuder ett nytt coachsamtal utan kostnad.

Giltighet

När du bokar ett coachingpaket gäller detta i 12 månader.


Coaching av chefer & ledare

Anmälan

Hela avgiften betalas före första coachingtillfället.

Ombokning

Ändring av tidpunkt för coachsamtal ska anmälas senast 24 timmar i förväg. Om så ej sker från klientens sida anses samtalstiden förbrukad. Om coachen inte anmäler ändring i tid, ska klienten kompenseras genom att coachen erbjuder ett nytt coachsamtal utan kostnad.

Giltighet

När du bokar ett coachingpaket gäller detta i 12 månader.


Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll och force majeur.